Home > Alihankkija Oy Kuljetus- ja logistiikkapalveluille Avainlippu!

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Alihankkija Oy:n Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle kuljetus- ja logistiikkapalvelulle Avainlippu-tunnuksen.

Merkki suomalaisesta työstä

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Alihankkija Oy on vuonna 1969 perustettu Suomalainen perheyhtiö. Meillä on pitkät juuret kotimaan kuljetusalalla, ja pidämme kotimaisuutta yhtenä tärkeimmistä vahvuuksistamme. Päätimme hakea Avainlippu-tunnusta, koska mielestämme se kuvastaa niitä arvoja, joita pidämme yhtiössämme tärkeinä. Alihankkija Oy:n kotimainen omistusosuus on 100% ja palvelumme tuotetaan kokonaisuudessaan Suomessa. Työllistämme kotimaassa yli 100 logistiikan ammattilaista, jotka työskentelevät erilaisissa tavarankäsittelytehtävissä, autonkuljettajina tai ajojärjestelytehtävissä. Meille on erityisen tärkeää toimia vastuullisesti niin työnantajana kuin yhteistyökumppaninakin. Siksi olemme ylpeitä palvelustamme, joka on ansainnut Avainlippu-tunnuksen.” (Maria Barck, Alihankkija Oy)

Vahvasti kotimainen

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

”Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoa Avainlipusta


Avainlippu
on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy.

Tiesitkö?

”Avainlippu myönnetään vain sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät merkin kriteerit. Sen sijaan Suomen lipun käyttöä tuotteiden tai palveluiden yhteydessä ei valvota, joten Avainlippu kertoo suomalaisuudesta luotettavammin kuin Suomen lippu.” (lähde, Suomalaisen Työn Liitto)